Chůva pro děti
Happy Preschool

Zkoušky profesní kvalifikace chůvy

29.6.2020 od 12:00

Soukromé jesle a školka Happy Preschool, Kainarova 11, Brno-Žabovřesky, 616 00

6.8.2020 od 12:00

Soukromé jesle a školka Happy Preschool, Kainarova 11, Brno-Žabovřesky, 616 00

29.6.2020 od 12:00

Soukromé jesle a školka Happy Preschool, Kainarova 11, Brno-Žabovřesky, 616 00

K čemu osvědčení slouží

Úspěšným složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M) je absolvent/ka připřaven/a na úspěšný výkon následujících pozic:

  1. Chůva samostatně pečující v domácnosti o dítě nebo děti ve věku do zahájení povinné školní docházky podle pokynů rodičů (zákonných zástupců dítěte),
  2. pečující osoba v dětské skupině (na základě novelizace zákona č.247/2014 Sb.),
  3. pečující osoba v soukromém zařízení péče o děti předškolního věku,
  4. chůva v dětském koutku,
  5. školní asistent v mateřských školkách, které přijímají děti mladší 3 let.

Profesní kvalifikace chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Vás opravňuje k provozování vlastního zařízení péče o děti předškolního věku. Držitel osvědčení je oprávněn k provozování vázané živnosti péče o děti do tří let věku v denním režimu. 

Termín zkoušky je zahájen kurzem první pomoci. Samotná zkouška se poté skládá ze tří částí – písemné,  praktické  a ústní. Časová náročnost zkoušky je 3 – 5 hodin podle počtu uchazečů. Všechny části probíhají v jeden den. 

Studijní materiály jsou v ceně zkoušky a je možné je zaslat elektronicky. 

Částku je nutné uhradit nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.  V případě omluvení absence po tomto termínu (7 dní před konáním zkoušky), částka propadá.  

Ceník

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)

5 900 Kč s DPH

Chůva pro děti pro dětské koutky (69-018-M)

3 900 Kč s DPH

Přihláška

Odesláním vyplněného on-line formuláře uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), společnosti Happy Preschool, s.r.o.

Kontakt

Ing. Petra Krajplová

Vedoucí školícího centra

Bc. Zuzana Filípková

Autorizovaný zástupce Pedagog

Bc. Martina Havlíčková

Autorizovaný zástupce Pedagog

MDDr. Lenka Veselá

Přísedící lékařská pracovnice

Kde nás najdete

© 2018 Happy Preschool, s.r.o.
Obřanská 929/128, 614 00 Brno
Všechna práva vyhrazena.